skip to Main Content

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів, з яких зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 

№ п/п

Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Найменування спеціальності та спеціалізації

Перелік конкурсних предметів, встановлених Правилами прийому у 2020 році

Перший

Другий

Третій

1 01 Освіта/

Педагогіка

014 Середня освіта (спеціалізація 014.11 Фізична культура) Українська мова та література Історія України Біологія або географія
Українська мова та література Історія України Математика або іноземна мова
Українська мова та література Математика Географія або біологія
2 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література Історія України Математика або іноземна мова
Українська мова та література Історія України Біологія або географія
Українська мова та література Математика Географія або іноземна мова
Українська мова та література Математика Біологія або фізика
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література Математика Історія України або географія
Українська мова та література Математика Біологія або географія
Українська мова та література Історія України Географія або математика
4 08 Право 081 Право Українська мова та література Історія України Математика або географія
Українська мова та література Історія України Біологія або іноземна мова
Українська мова та література Математика Іноземна мова або географія
5 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література Історія України Математика або іноземна мова
Українська мова та література Історія України Географія або біологія
Українська мова та література Математика Біологія або географія
Українська мова та література Математика Іноземна мова або хімія
Українська мова та література Біологія Географія або хімія
Українська мова та література Біологія Фізика або іноземна мова
6 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Українська мова та література Історія України Географія або іноземна мова
Українська мова та література Математика Географія або історія
7 24 Сфера обслуговування 242 Туризм Українська мова та література Історія України Географія або іноземна мова
Українська мова та література Історія України Біологія або

математика

Українська мова та література Математика Географія або іноземна мова
  • мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань для допуску до участі у конкурсі на основі повної загальної середньої освіти становить 100;
  • конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» становить 140 балів;
  • перший та другий конкурсні предмети є обов’язковими, третій – один із запропонованих двох на вибір;
  • cертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018, 2019, 2020 роки, а з іноземної мови – лише за 2018, 2019, 2020 роки.

Перелік вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

№ п/п Код спеціальності Найменування спеціальності Перелік вступних випробувань, встановлених Правилами прийому у 2020 році
Сертифікати ЗНО або вступні іспити*

(від 100 до 200 балів)

Вступне випробування

в Академії

(оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів)

1 014 Середня освіта (014.11 Фізична культура) Українська мова та література Фахове випробування
2 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Українська мова та література Фахове випробування
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова та література

 

2. Математика або історія України

Фахове випробування
4 081 Право Українська мова та література Фахове випробування
5 227 Фізична терапія, ерготерапія Українська мова та література Фахове випробування
6 231 Соціальна робота Українська мова та література Фахове випробування
7 242 Туризм Українська мова та література Фахове випробування

*Вступні іспити замість ЗНО проводяться у встановлених Правилами прийому випадках.

 

  • мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань для допуску до участі у конкурсі становить 100;
  • сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018, 2019, 2020 роки.

Перелік вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня)

 

Код спеціальності СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
ЄВІ / вступний іспит

з іноземної мови

Фахове вступне випробування

 

011 Освітні, педагогічні науки Вступний іспит з іноземної мови Фахове випробування
017 Фізична культура і спорт Вступний іспит з іноземної мови Фахове випробування
227 Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ Фахове випробування

Примітка: під час вступу на небюджетну конкурсну пропозицію, яка згідно з Правилами прийому передбачає складання єдиного вступного іспиту (спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит в Академії.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок

    Back To Top