skip to Main Content

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань «Культура і мистецтво» першого рівня вищої освіти.

Обов’язкові компоненти
1. Історія та культура України
2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4. Основи здорового способу життя
5. Філософія
6. Діловодство
7. Документне забезпечення управління
8. Аналітико-синтетична обробка документів
9. Методи та засоби інформаційної діяльності
10. Документознавство
11. Автоматизовані інформаційно-документні системи
12. Патентна та ліцензійна діяльність
13. Архівознавство
14. Стандартизація в інформаційно-документних технологіях
15. Електронний документообіг
16. Організація інформаційно-аналітичної діяльності
17. Інформаційний сервіс Інтернет
18. Інформатика та КТ
19. Основи менеджменту, маркетингу (за професійним спрямуванням)
20. Основи державного управління
21. Основи PR
22. Практикум зі спеціального діловодства (управлінське, кадрове,
муніципальне, військове, нотаріальне і т.д.)
23. Практикум з комп'ютерного діловодства
24. Спеціальне документознавство (музеєзнавство, юридичне, кіно, фото
фоно документознавство)
25. Основи теорії і практики соціальних комунікацій
26. Бібліотечна справа

Вибіркові дисципліни
1. Соціологія
2. Проектний менеджмент
3. Психологія
4. Психологія ділового спілкування
5. Конфліктологія
6. Логіка
7. Екологія
8. Соціоекологія
9. Основи науково-дослідної роботи
10. Технології soft skills
11. Офісний менеджмент
12. Валеологія
13. Комунікативістика
14. Основи теорії комунікацій
15. Документознавча пропедевтика
16. Організація роботи з документами
17. Організація представницьких заходів
18. Ділові комунікації. Етика та етикет
19. Мова ділових паперів (іноз. мовою)
20. Ділова іноземна мова
21. Комунікаційний дизайн. Презентація інформації (практикум)
22. Стилістика та редагування документів (практикум)
23. Організація діяльності прес-служб
24. Документно-інформаційні комунікації
25. Трудове право
26. Захист інформації та інформаційного продукту
27. Менеджмент кадрової служби
28. Менеджмент органів державної влади та управління
29. Організація інформаційної діяльності в управлінні

30. Діждитал-маркетинг
31. Іміджеологія
32. Референтська справа

Сферою працевлаштування є підприємства, організації, інформаційні
установи різного рівня та форм власності, органи державної влади та
місцевого самоврядування.
Види економічної діяльності (за КВЕД ДК 009:2010): 63. Надання
інформаційних послуг 91. Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших
закладів культури.

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):
2432.1 Документознавець
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та
бібліотечних фондів
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
1473 Менеджер у сфері надання інформації
2419.3 Спеціаліст з питань кадрової та державної служби,
2419.2 Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3114. Фахівець інфокомунікацій
3423. Адміністративний помічник
3423. Інспектор з кадрів
3423. Організатор з персоналу
3429. Агент рекламний
3429. Представник з реклами
3431 Секретарі адміністративних органів
3431. Інспектор з контролю за виконанням доручень
3432. Офісний службовець
3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3435 Організатори діловодства
3435.1. Організатор діловодства (державні установи)
3436 Помічники керівника
3435.2. Організатор діловодства (види економічної діяльності)

3436.1. Референт
3435.2 Організатор діловодства (культура)
3436.1 Референт
3435.3. Організатор діловодства (система судочинства)
343 Технічні фахівці в галузі управління
4141 Архіваріус
4141 Конторський (офісний) службовець
4141 Оброблювач інформаційного матеріалу
4141 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

Форма навчання денна/заочна.

Тривалість навчання 3 роки 10 місяців.

Ліцензійний обсяг 60 місць.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top