skip to Main Content

Основні нормативні документи, якими керується Академія рекреаційних технологій і права у своїй діяльності

1. Положення про присвоєння звання «Почесний професор»

2. Положення про присвоєння звання «Почесний доктор»

3. Положення про архів ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

4. Правила користування бібліотекою Академії рекреаційних технологій і права

5. Положення про порядок виборів ректора ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”

6. Положення про організаційний комітет із проведення виборів ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”

7. Положення про виборчу комісію з виборів ректора ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”

8. Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”

9. Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними правниками, для участі у виборах ректора ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”

10. Положення про Вчену раду ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

11. Положення про Експертну комісію для попередньої експертизи цінності документів у ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

12. Положення про кафедру ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

13. Положення про магістратуру ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

14. Положення про юридичну клініку ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

15. Положення про порядок оцінювання знань студентів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу в ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

16. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних і наукових працівників ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

17. Положення про організацію освітнього процесу Академії рекреаційних технологій і права

18. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

19. Кодекс академічної доброчесності ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

20. Положення про проведення практики студентів ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

21. Положення про моніторинг і контроль якості освіти у ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

22. Положення про гаранта і групу забезпечення освітньої програми в ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права»

23. Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір дисциплін

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок

    Back To Top
    error: Немає змоги копіювати.