skip to Main Content
Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза

проводиться за адресою:  вул. Карбишева, 2, м. Луцьк, Волинська обл .

  1. Розклад роботи експертної групи

 

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – 22.02 21 р
0845–0900  Вихід на зв’язок експертної групи платф ZOOM  
0900–0940 Організаційна зустріч з керівниками ЗВО

 

Члени експертної групи; представник Національного агентства;

гарант ОП, керівник ЗВО

проректори: навчальної, наукової, виховної та господарської роботи;

0940–1000 Підведення підсумків організаційної зустрічі, підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи

 

 

1000–1040 Зустріч 1 З адміністративним персоналом ЗВО Члени експертної групи; представник Національного агентства;

гарант ОП, завідувач кафедри, на якій реалізовується ОП; декан факультету; завідувач  навчальним відділом; завідувач науково-методичним відділом; керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за внутрішнє забезпечення якості освіти у ЗВО;

1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи
1100–1140 Зустріч 2 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП. Члени експертної групи;

гарант ОП, представник Національного агентства

1140–1200 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
1200–1300 Обідня перерва  
1300–1340 Зустріч 3 Зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; представник Національного агентства;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

(по

1340–1400 Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи
1400–1440 Зустріч 4 З представниками студентського самоврядування Члени експертної групи; представник Національного агентства;

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП)

1440–1500 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
1500–1540 Зустріч 5 Із роботодавцями Члени експертної групи; представник Національного агентства;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

1540–1730 Підведення підсумків зустрічі 5.

Підведення підсумків роботи за день,

уточнення плану роботи на наступний день

Члени експертної групи
День 2 – 23.02.21 р.
0845–0900 Вихід на зв’язок експертної групи платф ZOOM  
0900–0940 Зустріч 6 З академічним персоналом Члени експертної групи; представник Національного агентства;

гарант ОП, науково-педагогічні працівники:

що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми – 3 викладача,

що викладають на цій програмі – 4 викладача.

0940–1000 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи
1000–1040  Відкрита зустріч Члени експертної групи; представник Національного агентства;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

 

1040–1100 Підведення підсумків відкритої зустрічі,  підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи
1100–1140 Зустріч 7 Із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами Члени експертної групи; представник Національного агентства;

керівник або представник приймальної комісії;

керівник або представник відділу гуманітарної освіти;

 

 

 

1140–1200 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи
1200–1300 Обідня перерва  
1300–1340 Резервна зустріч Члени експертної групи; представник Національного агентства;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1340–1400 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи
1400–1440 Фінальна зустріч (брифінг) Члени експертної групи; представник Національного агентства;

керівник\ заступник керівника ЗВО;

гарант ОП

1440–1730 Підведення підсумків фінальної зустрічі, уточнення робочих питань. Підведення підсумків роботи за день, уточнення плану на наступний день Члени експертної групи
День 3 – 24.02.21 р.
0900–17.30 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top