skip to Main Content

Освітньо-професійна програма «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Обов’язкові компоненти
1. Історія та культура України
2. Українська мова (за проф. спрямуванням)
3. Філософія
4. Друга іноземна мова
5. Інформатика та КТ
6. Вступ до спеціальності туризм
7. Екологія
8. Міжнародний туризм
9. Географія туризму
10. Організація сфери туристичних послуг
11. Основи менеджменту, маркетингу (за професійним спрямуванням)
12. Менеджмент та маркетинг в туризмі
13. Рекреаційні комплекси світу
14. Організація турів
15. Організація туризму (екскурсознавство, анімаційні послуги в туризмі,
організація туристичних подорожей, туризмознавство, туроперейтинг)
16. Ділова іноземна мова
17. Інформаційні технології в туризмі
Вибіркові дисципліни
1. Соціологія
2. Демографія
3. Психологія
4. Психологія ділового спілкування
5. Основи науково-дослідної роботи
6. Етика і естетика
7. Основи здорового способу життя
8. Безпека життєдіяльності
9. Конфліктологія
10. Професійна етика і естетика

11. Безпека в туризмі
12. Страхування в туризмі
13. Інформаційні системи і технології в туризмі
14. Вища математика
15. Туристичне краєзнавство
16. Туристичні ресурси рідного краю
17. Організація активного туризму
18. Спортивний туризм
19. Технологія туристичної діяльності
20. Стандартизація, сертифікація і ліцензування в туризмі
21. Екологічний та сільський туризм
22. Діяльність самодіяльних туристичних організацій
23. Гастрономічний туризм та кухні народів світу
24. Реклама і РR в туризмі
25. Музеєзнавство
26. Ціноутворення в туризмі

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010):
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
3414 Екскурсовод
3414 Фахівець із організації дозвілля
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Фахівець з готельного обслуговування
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3414 Фахівець із конференц-сервісу
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3340 Інструктор-методист з туризму
3439 Інспектор з туризму

Інші технічні фахівці в галузі управління.
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової
форми власності.
Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської,
комерційної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного
господарства, ресторанного сервісу, курортної справи.

Форма навчання денна/заочна.
Тривалість навчання 3 роки 10 місяців.
Ліцензійний обсяг 50 місць.

Адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 2
Телефони: (0332)28-04-28, (0332)28-01-97
Мобільні: 099-447-07-28, 067-925-82-35
Email: academrtp@gmail.com

Оплата
Оплата
Повна назва: ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АКАДЕМІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА»
Скорочена назва: ПВНЗ АРТіП
Юридична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
Фактична адреса: 43023, Волинська обл.,м.Луцьк ,вул.Карбишева ,2
РЕКВІЗИТИ:
ЄДРПОУ: 39246025
Р/Р –UA213034400000026001055501524 , ПАТ КБ ПриватБанк
МФО - 303440
Зворотній зв'язок
Зворотній зв'язок
Back To Top